FAT Szkolenia Szkolenie Taktyka Zielona

Szkolenie Taktyka Zielona

Średnio raz w miesiącu spotykamy się na terenach leśnych by doskonalić współpracę z zakresu Taktyki Zielonej.

Spotkanie takie trwa około 4 godziny i składa się z czterech segmentów:
1. Część przygotowawcza
– sprawdzenie i ustawienie sprzętu strzelającego, zasięg i hop-up
– przegląd i dopasowanie oporządzenia
– omówienie zasad bezpieczeństwa i zakresu działań

2. Część rozwojowa
– omawiamy jeden wybrany nowy temat w formie teoretycznej i praktycznej

3. Część przypominająca
– omawiamy jeden wybrany stary temat w formie teoretycznej i praktycznej

4. Część pogłębiająca
– wyruszamy w teren zielony by ćwiczyć wcześniej omawiane tematy, z wykorzystaniem całości wiedzy
– ćwiczenia odbywają się z użyciem celów pozorowanych lub żywych

Podział na sekcje podczas przemieszczania się

SZYKI