FAT Imprezy Własne,Szkolenia 7-04-2024 Trening Zgrywający