FAT Imprezy Obce,Wyzwania 13-04-2024 Wyścig Szczurów – gra drużynowa ASG

13-04-2024 Wyścig Szczurów – gra drużynowa ASG

Celebrując mały jubileusz, postanowiliśmy wznieść to wydarzenie na kolejny poziom i w tej edycji możecie spodziewać się dłuższej gry, większej skali operacji, bardziej zróżnicowanych zadań i jeszcze większego terenu.

Termin: 12/13.04.2024

Harmonogram godzinowy:
-23:00-00:20 chronowanie i sprawdzenie, czy każdy gracz posiada wymagane wyposażenie + podpis oświadczenia o znajomości ryzyka i zasad gry.
-23:00-00:00 wydawanie ZESTAWÓW STARTOWYCH dla dowódców/zastępców drużyn.
-00:00 -00:20 odprawa dowódców, zastępców.
-00:30* PEŁNA GOTOWOŚĆ wszystkich graczy i WYJŚCIE W TEREN.

-1:30* START GRY.
*Godziny te mogą ulec zmianie zależnie od sprawności przeprowadzenia odprawy, dyscypliny graczy itd. Poinformujemy w czasie odprawy dowódców.
-19:30 koniec gry