FAT Imprezy Obce,Wyzwania 28-29-30.06.2024 Long Distance Patrol – milsim ASG 24 h

28-29-30.06.2024 Long Distance Patrol – milsim ASG 24 h


Zadanie:
– Wykonać patrol na wrogim terenie.
– Pozyskać dane startowe
– dokonać odpalenia rakiety.
– zadania dywersyjne
– jeden respawn

Rejon działania: Kamienna- Nowy Waliszów- Konradów- Stronie Śląskie- Marcinków.4 niezależne zespoły po 20 operatorów.

A my dowodzimy jednym z tych 20 osobowych plutonów