FAT Imprezy Obce 8-10-2022 Druga Zmiana (10h)

8-10-2022 Druga Zmiana (10h)

Czym jest Drugo Zmiana?

Fedrunek na latarkach w skróconym czasie gry i uproszczonej formie.
Na około 200 ludzi

Czyli przede wszystkim dwie strony „zielona” i niebieska”
– odnajdujemy punkty w terenie i spisujemy kody
– zdobywamy kopalnie i gromadzimy urobek
– „uzdatniamy” a potem „sprzedajemy” urobek
– wykonujemy misje specjalne
za wszystko otrzymuje się punkty rozliczeniowe by wiedzieć która strona wygrała