FAT O Nas,Szkolenia Szkolenie Podstawowe FAT

Szkolenie Podstawowe FAT

Zakres szkolenia podstawowego dla nowych członków stowarzyszenia FAT Zabrze

 1. Zapoznanie nowego członka z wyposażeniem i uzbrojeniem
  doświadczonych członków FAT.
 2. Zapoznanie i sprawdzanie, czy ,,nowy” potrafi obsługiwać replikę ASG w
  stopniu podstawowym ale i zaawansowanym (możliwość samodzielnego
  regulowania przyrządów celowniczych na wyposażeniu gracza).
 3. Optymalizacja oporządzenia do konkretnych zadań
 4. Zapoznanie z procedurami i zasadami jakie panują w FAT w grach ASG
  typu milsim, lub zwykłych wymianach kompozytu.
 5. Zapoznanie i utrwalenie podstawowych postaw strzeleckich.
 6. Zapoznanie i utrwalanie zasady obserwacji wyznaczonego sektora
  (obserwacji) w trakcie przemieszczania się, jak na wyznaczonej lub zajętej pozycji.
 7. Zapoznanie i utrwalanie podstawowych szyków w trakcie
  przemieszczania się całego pododdziału (szyk ubezpieczony ,itp.)
  Reagowanie na zmiany w szyku w trakcie marszu.
 8. Zapoznanie zasadami jakie obowiązują w FAT w trakcie walki z
  przeciwnikiem. Przećwiczenie sytuacji zrywania kontaktu, ataku na
  przeciwnika i prowadzenia rozpoznania na poziomie drużyny.
 9. Zapoznanie i utrwalanie podstawowych zasad komunikacji z pozostałymi członkami w trakcie manewrów ASG. Dotyczy komunikacji werbalnej, radiowej jak i podstawowych znaków do komunikacji niewerbalnej.